st 17. 8.

|

Lipno nad Vltavou

TURNAJ V ROUDNET (SPIKEBALL)

TURNAJ V ROUDNET (SPIKEBALL)

Čas a místo

17. 8. 14:00 – 15:00

Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou, Česko

Sdílet událost